Erlinda Olvera Photography | Bill Beazley's 80th Birthday Party 3.15.2014